Soldadures aluminotèrmiques i treballs adjacents


Especialització en :

CARRILS GRUA A-150

CARRILS AMB GOLA (TRAMVIA)

CARRILS UIC EN A.V.E.

 NEUTRALITZACIÓ DE TENSIONS I HOMOGENEÏTZACIONS

SUBSTITUCIÓ I COL·LOCACIÓ DE JAES

 

Personal qualificat. Homologacions per adif

Galeria d' Imatges

 Procés pas a pas de soldadura aluminotèrmica realitzada directament en la via fèrria