Pilots de via homologats


Personal homologat i qualificat per les diferents administracions per a la realització de Treballs de Seguretat en via.


 A SOLDAIRUDA tenim molt clar que les zones de treball situades a la via o al seu voltant són llocs perillosos on realitzar les nostres funcions, per tant, adoptem mesures de seguretat per a garantir:

  • La protecció de les persones que estiguin treballant a l'obra.
  • La seguretat dels trens que circulen.

pilotodeviaÉs per això que disposem de Pilots de Via Homologats que duen a terme les següents  funcions:

Responsables de brigada: A efectes de la circulació, és la persona que forma part d' una brigada i té al seu càrrec el correcte compliment de les normes de seguretat i totes les que afectin o puguin afectar a la circulació dels trens i a la seguretat del personal.

Agents protectors: Sota les ordres del "Responsable de Brigada", té com a funció i responsabilitat la vigilància sobre l' apropament (proximitat) dels trens a la zona de treball, així com la correcta senyalització i delimitació de la mateixa.

A SOLDAIRUDA ens prenem molt seriosament la seguretat en el treball aplicant totes les normatives d' obligat compliment, adoptant voluntàriament totes les recomanacions del sector y utilitzant sempre el sentit comú en la nostra feina.

Aquesta és una de les claus del nostre èxit.

 

Personal qualificat. Homologacions per adif