Recarregament a l'arc de carrils i creuaments

  Recarregament a l' arc de carrils i creuaments segons la normativa.


recarguealarco1

Reacondicionem els cors dels aparells de via per a reparar desperfectes accidentals o arreglar la degradació soferta a causa del seu ús, o com a evolució de desperfectes de fabricació. Abans d' efectuar una reparació és necessari dur a terme una valoració del seu cost, per si fos preferible la seva substitució.

A SOLDAIRUDA realitzem aquestes reparacions en via o en taller segons les seves característiques i la seva ubicació.

Reparacions en Via : Quan la situació permeti operar amb garanties de seguretat per a les persones i ´pel resultat mateix de l'operació.

 • Extrems aixafats o desgastats pel seu ús dels cors.
 • Empremtes i desperfectes a la punta del cor, patinatge, marques accidentals, restes d' encebat d' arcs en la corrent de retorn.
 • Empremtes i desperfectes a les potes de llebre.
 • Fissures transversals ubicades en forma convenient en qualsevol dels seus elements.
 • Desgast de contracarrils en els cors obtusos, eventualment.
 • Soldadures, elèctriques o aluminotèrmiques, amb defectes locals en la superfície de rodament.
 • Soldadures aluminotèrmiques deprimides.
 • Reparació d' antics recarregaments.

Reparacions en Taller: Quan sigui necessària una gran precisió amb soldadors dotats de coneixements i destresa especials, quan sigui necessari col·locar elements danyats en posicions determinades.

 • Defectes i fissures en ubicacions especials.
 • En totes les fissures d'extrems embridats.
 • En fissures en el fons dels entrecarrers, en forma general.
 • Quan sigui estrictament necessari.

Avantatges del "Recarregament a l' Arc":

Principalment evita substituir el cor, o algunes de les seves parts desgastades o danyades.

 • L' operació pot efectuarse, generalment, sense interrompre la circulació ferroviària.
 • El recarregament proporciona una reparació ràpida i segura.
 • És molt més econòmica que la substitució de la peça avariada.

 A SOLDAIRUDA sempre pensem en la millor solució pels seus recondicionaments de via.

recarguealarco2  recarguealarco4  recarguealarco3

 

 Personal qualificat. Homologacions per adif