Realització de jaes in situ


jaesinsituRealització de juntes aïllants encolades en qualsevol àmbit o perfil, amb configuracions  de 4 o 6 trepants.

Diferents longituds de brida i amb cargols adaptats a la demanda del client.

Per a muntatge en obra amb assecat normal o ràpid.

 

 Especializats en els fabricants: MT,EDILON O RAILTECHSUFETRA, en ferro, fibra de vidre o fusta.

Railtech-logoedilonlogo-mesa

Personal qualificat. Homologacions per adif